fbpx

Artur Woźniak

radca prawny

Od kilku lat szczególnie bliskie jest mi prawo administracyjne, a przede wszystkim prawa żołnierza zawodowego i wszystko to co związane z armią...
[Więcej >>>]

Potrzebujesz porady?

Służba w obcym wojsku

Artur Woźniak08 marca 2022Komentarze (0)

Legion dla ochotników cudzoziemców – służba w obcym wojsku

Dzisiaj nie będę się rozpisywał o dramatycznej sytuacji w jakiej znajduje się Ukraina. Doskonale zdaję sobie z tego sprawę i Ty na pewno też. Dzisiaj chciałbym napisać parę zdań o tym jak rozpocząć służbę w obcym wojsku albo obcej organizacji wojskowej. Ukraina tworzy legion dla ochotników cudzoziemców. Dostałem sporo wiadomości o tym, czy jest możliwe dołączenie do tego legionu. Zatem w tym artykule przeczytasz o tym czy możesz służyć w tym legionie i jak to zrobić zgodnie z prawem. Służba w obcym wojsku. Piszę tutaj zarówno do byłych żołnierzy zawodowych jak i cywili, którzy nigdy żołnierzami zawodowymi nie byli.

Zastanawiałeś się kiedyś nad założeniem firmy? Przeczytaj o tym we wpisie firma żołnierza zawodowego>>>

Przeczytaj jakie masz prawa, gdy odwołają Cię z urlopu. Odwołanie z urlopu żołnierza>>>

Przepisy ustawy o powszechnym obowiązku obrony RPSłużba w obcym wojsku

Przepisy prawa dokładnie opisują co musisz zrobić, żeby uzyskać zgodę na służbę w obcym wojsku albo organizacji wojskowej. Po co ta zgoda? Oczywiście brak takiej zgody i służba w obcym wojsku to przestępstwo a kara to pozbawienie wolności od 3 miesięcy do lat 5. Wiesz już, że taką zgodę musisz posiadać. Zgoda musi być przed przystąpieniem do obcego wojska lub organizacji wojskowej.

Służba w obcym wojsku – Kto wyraża zgodę?

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw zagranicznych lub organów przez nich upoważnionych.

Natomiast jeżeli jesteś byłym żołnierzem to zgodę udziela Minister Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych lub organu przez niego upoważnionego. Wniosek składasz za pośrednictwem Twojego Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

Mieszkasz lub przebywasz poza granicą Polski powyżej 3 miesięcy? Po pierwsze wniosek o zgodę piszesz do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Oczywiście jeżeli jesteś cywilem. Bądź do Ministra Obrony Narodowej. Jeśli jesteś byłym żołnierzem zawodowym. Ale wniosek ten składasz za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego.

Ile możesz czekać na decyzję?

Sporo. Niestety. Oczywiście przepisy przewidują, że w sprawie zgody lub jej odmowy wydaje się decyzję administracyjną. Po pierwsze Minister musi wydać decyzję bez zbędnej zwłoki. Po drugie najpóźniej w 2 miesiące.

Jak dostanę odmowę to co dalej?

Po pierwsze nie możesz wstąpić do obcego wojska ani organizacji wojskowej. Po drugie możesz złożyć odwołanie od decyzji i nawet powinieneś to zrobić.

Co bierze pod uwagę Minister przy decyzji?

Łącznie musisz spełniać całkiem sporo warunków.

Po pierwsze musisz podlegać powszechnemu obowiązkowi obrony. Po drugie musisz mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej. Nie możesz być żołnierzem w czynnej służbie wojskowej. Nie możesz posiadać przydziału kryzysowego, przydziału mobilizacyjnego, pracowniczego przydziału mobilizacyjnego lub przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego. Do tego wszystkiego Twój wojskowy komendant uzupełnień nie prowadzi postępowania w sprawie nadania Tobie któregokolwiek z tych przydziałów.

Jeżeli spełniasz te warunki to przejdźmy do kolejnych. Taka służba nie może:

 1. naruszać interesów Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. być zakazana przez prawo międzynarodowe;
 3. wpływać na zadania wykonywane przez Siły Zbrojne;

Jak widzisz te 3 powyżej dają duże pole do manewru by odmówić. I z tym musisz się liczyć.

Oczywiście to jeszcze nie wszystko!

Kiedy nie uzyskasz zgody?

Nie uzyskasz zgody na służbę w obcym wojsku lub organizacji wojskowej, gdy:

 1. przeniesiono Cię do rezerwy wskutek uznania przez komisję lekarską za niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju (kategoria „D”);

 2. nie zostałeś powołany i nie odbyłeś zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, ćwiczeń wojskowych, ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji lub służby w obronie cywilnej, z przyczyn leżących po Twojej stronie;

 3. komisja lekarska uznała Cię za trwale i całkowicie niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria „E”);

 4. złożyłeś wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej, zostałeś przeznaczony do służby zastępczej, zostałeś skierowany do odbycia służby zastępczej, odbywałeś służbę zastępczą, zostałeś przeniesiony do rezerwy po odbyciu służby zastępczej lub bez jej odbycia;

 5. skazano Cię prawomocnym wyrokiem sądu na karę co najmniej jednego roku pozbawienia wolności, w tym także z warunkowym zawieszeniem jej wykonania;

 6. odbywasz karę pozbawienia wolności lub oczekujesz na jej wykonanie albo odbywasz karę ograniczenia wolności;

 7. znajdujesz się w okresie próby w wykonywaniu warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności;

 8. masz zaległości podatkowe lub zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

 9. jesteś wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego lub ujawniony w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Jak widzisz warunków na otrzymanie zgody na służbę w obcym wojsku jest strasznie dużo! O ile rozumiem te dot. posiadanej kategorii wojskowej czy pozbawienia wolności to te dotyczące podatków i długów nie bardzo związane są z wojskiem. Państwo chce żebyś zanim potencjalnie zginiesz w czasie służby w obcym wojsku miał rozliczone podatki w kraju.

Jaki wniosek i do załączyć?

Tutaj możesz pobrać wzór: Wniosek o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku. Jednak musisz do niego dołączyć masę dokumentów i uiścić opłatę. Dokumenty to:

 1. z Krajowego Rejestru Karnego zaświadczenie o niekaralności,

 2. zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych,

 3. oświadczenie, że nie jesteś ujawniony w Krajowym Rejestrze Zadłużonych – na piśmie.

 4. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego o niefigurowaniu w rejestrze dłużników niewypłacalnych,

 5. potwierdzenie dokonania zapłaty opłaty skarbowej,

 6. zaświadczenie ZUS lub KRUS o braku zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,

Zgoda na służbę w obcym wojsku – czy to wszystko?

Podsumowując tak to wszystko. Bardzo dużo załatwiania. Mnóstwo dokumentów. Do tego jeszcze czas na wydanie decyzji. Zdaję sobie sprawę z tego, że wniosek o zgodę na służbę w obcym wojsku jest trudnym i skomplikowanym procesem.

Jeżeli będziesz potrzebował pomocy czy to w wypełnieniu, czy odwołaniu w przypadku odmowy możesz do mnie napisać. Oczywiście mój adres mailowy niezmiennie to: kontakt@arturwozniak.pl. Jestem do Twojej dyspozycji.

Czołem żołnierzu!

Artur Woźniak

radca prawny

Prawnik na poligonie

***

Zdjęcie: Eduard Delputte

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Artur Woźniak w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Artur Woźniak w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: